Axonometrie - zobrazení bodů, přímek a rovin, konstrukce těles a jejich řezů