Bloková výuka TV 2020/2021

Didaktika matemaiky

Moodle - výuka ovládání systému, vytváření kurzů, nastavení prostředí