Základy tvorby webových stránek - HTML, kaskádové styly - CSS, formuláře - PHP
Desetihodinový kurs výuky aplikace MS ACCESS 2010