Přípravy pro informatiku

Základy MS Word a MS Excel

Programování - cvičení a test